Trainingskamp

Jaarlijks organiseert Genwakai een trainingskamp. Een heel weekend wordt er samen getraind en heeft elke karateka een kans om zijn niveau te verhogen. De gezamenlijke trainingen, maaltijden en andere activiteiten zorgen ervoor dat de leden elkaar beter leren kennen en maken de Genwakai organisatie hechter.

Op het trainingskamp worden de dan-examens (zwarte band) afgenomen. Voor de deelnemers aan het examen betekent dit een heel weekend hard trainen, gevolgd door een examen.

Kampvuur
Het kampvuur is een vast programma onderdeel van het trainingskamp.