Kata

Kata neemt een onmisbare plaats in binnen de weg van karate.

Wat is kata?

Kata laat zich alsvolgt omschrijven: "Een gevecht tegen één of meerdere denkbeeldige tegenstanders". Er staat bewust niet een denkbeeldig gevecht. Ofschoon er geen echte tegenstanders zijn, vindt er toch een gevecht plaats. Voor de leek is het op het eerste gezicht een soort van choreografische uitvoering van opeenvolgende bewegingen. Beter bekeken ziet men concentratie en vastberadenheid in de uitvoering van de bewegingen. Er mag geen verschil zijn in de bereidheid (vastberadenheid) om een echt gevecht aan te gaan of om de kata uit te voeren.

Kata's voor alle niveaus.

Zodra men bekent is met de eerste basistechnieken is er een kata die getraind kan worden. Regelmatig met het behalen van een hoger niveau meldt zich een nieuwe kata. De kata's nemen steeds in moeilijkheid toe. Er wordt steeds meer beheersing van het lichaam (en de geest) gevraagd om de hogere kata's goed te kunnen uit voeren.

Het woordenboek van karate

Zoals gezegd heeft Genwakai karatedo heeft verschillende kata's op verschillende niveaus. Goed beschouwd is iedere kata een soort woordenboek op eigen niveau. Basis- en gevorderde technieken zijn erin verwerkt. Door steeds kata te studeren worden diverse technieken getraind.

kata.jpg

Tokon (Fighting spirit)

Binnen het trainingssysteem van Genwakai karatedo zijn de eerste twee kata's puur bedoeld als training van basistechnieken. Vanaf de derde kata wordt Tokon ontwikkeld. Tokon zegt het eigenlijk al zelf. Fighting spirit is waar het om draait in kata. Wanneer een kata er uit ziet als een knap stukje uitvoering van atletische bewegingen mist het zijn doel. Naast goede technieken moet het werkelijke gevecht tot uiting komen. De toeschouwer moet zich afvragen waar de eigenlijke tegenstander is. Zoveel overtuiging en zelfvertrouwen moet er in de uitvoering te zien zijn. Een goede uitvoering vergt dan ook het uiterste.

Perfectioneren

Ook de beginners kata's moeten constant worden getraind, ook al zijn het "slechts" basistechnieken. Juist het verder perfectioneren van de basis, met als doel de technieken steeds verder eigen te maken, is een belangrijke stap binnen de ontwikkeling van een karateka.

Uiteindelijk doel.

Het trainen van kata is om twee reden nodig: