Kumite

Kumite = Gevecht

Bij kumite is er sprake van een gevecht tussen twee tegenstanders. Bij kumite zijn er altijd afspraken en regels waar men zich aan moet houden.

De weg naar het vrije gevecht.

Om te kunnen groeien naar een vrij gevecht (een gevecht) moet men met de basis beginnen. In het Genwakai trainingssysteem beginnen we eerst met Yakusoku kumite.

Yakusoku kumite

Yakusoku = afspraak

Hierbij wordt van te voren afgesproken welke technieken er worden gebruikt. Dit geeft zowel de aanvaller als de verdediger de gelegenheid om aanval en verdediging in een gecontroleerde situatie te oefenen. Voordat men hiermee aan de slag kan moet men de basisvormen van tachi kata (stand), tsuki (stoot) en uke (verdediging) beheersen. De beginners vorm van Yakusoku kumite bestaat dan ook uit een enkele stap-stoot en stap-schop combinatie naar hoofd en lichaam welke met een verdediging wordt afgeweerd.

Voor gevorderden zijn er talloze variaties denkbaar. Naarmate het niveau toeneemt, neemt ook de ruimte waarbinnen technieken gemaakt kunnen worden toe. Niet langer wordt afgesproken dat er een linker stoot naar het hoofd komt, maar de keuze is aan de aanvaller: stoot of trap, links of rechts. Uiteindelijk moet dit groeien naar vrij kumite.

Jiyu ippon kumite.

jiyu = vrij, ippon = één

Zoals in het begin gezegd zijn er altijd afspraken binnen kumite. Bij jiyu ippon kumite zijn er echter geen afspraken over welke technieken gebruikt worden. De afspraak dat alleen karate technieken worden gebruikt blijft natuurlijk van kracht. Het streven bij vrij kumite is dat de geplaatste techniek volmaakt is en afdoende om iemand uit te schakelen. Het juist uitvoeren van een techniek betekent binnen Genwakai het volgende:

Bogu kumite full contact.

Bogu = beschermingkleding.

Het hoofd, lichaam, armen en benen worden voorzien van beschermers. De bescherming dient ervoor om de technieken volledig te kunnen maken zonder dat de tegenstander daarbij onnodige schade oploopt. Het dragen van Bogu is bij Jiyu ippon kumite (vrij kumite) verplicht. In de regel wordt het bogu kumite alleen uitgevoerd op het jaarlijkse Genwakai kampioenschap.

Meedoen aan kumite

Vanaf de groene band (6e kyu) kan men deelnemen aan het jaarlijkse kampioenschap vrij kumite. Niemand binnen Genwakai kan hiertoe worden verplicht. Echter, het niet deelnemen aan het kampioenschap staat een verdere ontwikkeling als karateka in de weg. Door deel te nemen aan kumite kun je in een gecontroleerde situatie je vorderingen in het jezelf verdedigen (uitgangspunt binnen karate) toetsen. Op straat krijg je die kans niet.